ZOSTAŃ PARTNEREM

Ofertę w ramach współpracy kierujemy zarówno do partnerów instytucjonalnych, prywatnych, jak i indywidualnych. Poszukujemy przede wszystkim podmiotów do współpracy handlowej, ale także innych – posiadających, projektujących lub instalujących zaawansowane technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii i energooszczędnego budownictwa, by wykorzystać je na szeroką skalę. Naszym celem jest promocja ekologicznego wytwarzania i wykorzystywania energii, dzięki czemu wspólnie będziemy mogli dbać o otaczające nas środowisko.
 
Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie niezbędne, by efektywnie czerpać z różnorodnych rozwiązań wielu naszych partnerów. Wspólnie dążymy do rozpowszechniania idei oszczędnego zużywania energii elektrycznej, m.in. dzięki zastosowaniu inteligentnych sieci. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które chciałyby zaangażować się w propagowanie bardziej ekologicznego trybu życia.
 
Zapraszamy do współpracy wszelkie podmioty prawne, firmy oraz osoby fizyczne, które chciałaby przystąpić do platformy Green Trader. Poszukujemy m.in. :  
 • Agentów sprzedażowych
 • Instalatorów
 • Specjalistów ds. audytów
 • Specjalistów  dotacyjnych
 • Specjalistów  finansowych
 • Specjalistów  przetargowych
 • Producentów sprzętu
 • Projektantów
 • Dystrybutorów sprzętu
 • Centra logistyczne
 • Ubezpieczenia
 • Salony samochodowe
 • Serwisy samochodowe
 • Miasta / Gminy / Powiaty
 • Firmy informatyczne
 • Agencje reklamowe
 • Sklepy / Sprzedawcy
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 
Rejestracja na portalu daje Państwu ogromną możliwość promocji oferowanych produktów i usług, dzięki czemu zainteresowany współpracą klient otrzyma możliwość zapoznania się z  działalnością oraz projektami, w których realizacji uczestniczyła Państwa firma. W związku z otwarciem praformy zaplanowaliśmy rozległą kampanię marketingową, która promować będzie nie tylko sam portal, ale również zrzeszonych w nim partnerów.
 

Formularz zgłoszeniowy

 

Trwa ładowanie formularza...
Zarówno proces zlecenia zamówienia/projektu, jak i ubiegania się o dofinansowanie i ukończenia przedsięwzięcia wymaga współpracy wielu podmiotów. Aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy partnerami projektu stworzyliśmy rozbudowany system CRM oraz połączoną z nim aplikację mobilną. Green Trader wyposaża każdą ze stron w innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewniające optymalny poziom wykonania zadań.
 
Opracowany przez nas CRM to intuicyjny i prosty w użyciu manager do zarządzania relacjami z klientem, zaprojektowany zarówno dla dużego, jak i małego biznesu. Umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprzedaży, obsługuje i wspiera interakcje z klientem w sposób zorganizowany. Funkcjonalność podziału pracy między użytkownikami oszczędza czas związany z wymianą informacji, a możliwość składania wszystkich niezbędnych elementów projektu w jednym miejscu i późniejszej ich analizy pozwala na zwiększenie wydajności pracy zespołu.
 
System udostępnia mechanizm aktywności i dynamicznych powiadomień, który usprawnia przekaz informacji między partnerami projektu. Są to moduły przypisane niemal dla każdego obiektu w systemie, umożliwiające np. dodanie współdzielonego komentarza lub innej ważnej informacji dot. danego elementu, widocznej dla wybranej grupy partnerów. Jedno spojrzenie na aktywności pozwala szybko porozumieć się i obiektywnie ocenić postęp pracy.
 
Technologie zastosowane w systemie Green Trader  to m.in.:
 • praca w chmurze,
 • SSL (Secure Socked Layer),
 • komunikacja WiFi, Bluetooth,
 • GPS (Global Positioning System),
 • system transmisji danych GSM/GPRS,
 • magistrala CAN (Controller Area Network),
 • system VCS (Voice Communication System).
 
Unikatowa platforma Green Trader, dzięki wsparciu systemu CRM, kojarzy wszystkich uczestników procesu projektowego: zleceniodawców, a także agentów sprzedażowych, specjalistów dotacyjnych, specjalistów  ds. audytów, producentów sprzętu, projektantów, instalatorów oraz dystrybutorów sprzętu. Dzięki zebraniu na jednej platformie zarówno dostawców produktów i usług, jak i odbiorców i inwestorów, możliwa jest sprawna kooperacja między dwoma stronami, co upraszcza procedurę projektowo-instalacyjną. Jeżeli chcą Państwo dołączyć do naszego zespołu jako partner, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego poniżej.  Po jego wysłaniu na adres mailowy podany w formularzu, przesłane zostaną dane logowania do systemu. Od tego momentu będą Państwo na bieżąco powiadamiani o aktualnych zleceniach oraz będą Państwo nadzorować postęp projektów. 
 
Procedura przyjęcia nowych partnerów wygląda następująco:
 
Podmioty chcące przystąpić do platformy Green Trader powinny zapoznać się z tematycznymi podserwisami Smart City:
 • Audyty energetyczne
 • Smart Metering
 • Prosument PRO
 • E-mobilność
 • Oświetlenie LED
 • Smart Grid
 • Dotacje
 
Wypełniając formularz dostępny pod adresem  www.smartpl.eu/pl/partner-platformy , zainteresowany podmiot zgłasza swoją chęć uczestnictwa w tworzeniu platformy Green Trader. Powinien opisać rodzaj prowadzonej przez siebie działalności (opcjonalnie adres strony internetowej)  oraz podać w jakim zakresie chciałby uczestniczyć w realizowanych projektach.
 
Po zatwierdzeniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zgłoszenia.
 
Po otrzymaniu przez Smart City zgłoszenia, koordynatorzy projektów zweryfikują jakość i wielkość prowadzonej przez podmiot działalności oraz jej zbieżność z inwestycjami i planowanymi projektami. W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja o kontynuowaniu procedury przystępowania do platformy Green Trader.
 
Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem kontynuowania procedury, wyślemy Państwu  dane do zalogowania  do platformy Green Trader.   Od tego momentu będą Państwo na bieżąco powiadamiani o aktualnych zleceniach oraz będą Państwo nadzorować postęp projektów.